TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Mariusz LISZEWSKI, Bazyli KRUPICZ
BADANIA ODPORNOŚCI EROZYJNEJ WYBRANYCH MATERIAŁÓW

W pracy analizowano wpływ właściwości mechanicznych Re, Rm, i KC stali 51CrV4 i 42 CrMo4 stosowanych w młynach wirnikowych na odporność erozyjną κ przy kątach padania strumienia ścierniwa 30°, 60° i 90°. Badania potwierdziły, że przy kącie padania padania ścierniwa 30° wzrasta odporność erozyjna wraz ze wzrostem granicy plastyczności Re i wytrzymałości na rozciąganie Rm. Przy kącie padania strumienia ścierniwa α = 90˚ wysoką odporność erozyjną uzyskują materiały posiadające wysoką udarność KC i wytrzymałość Rm.   

Plik artykułu:

2015-06-24-Tribologia_4_2010_s_313-322.pdf

Publikacja:

4/2010

Strony:

313 - 322
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.