TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Mariusz LEUS, Paweł GUTOWSKI
WPŁYW SZTYWNOŚCI STYCZNEJ STYKU NA SIŁĘ TARCIA W OBECNOŚCI DRGAŃ KONTAKTOWYCH STYCZNYCH WZDŁUŻNYCH

W pracy przedstawiono wyniki analizy numerycznej wpływu sztywności stycznej styku na przebieg siły tarcia w obecności drgań kontaktowych stycznych wzdłużnych. Przedstawiono także wyznaczone doświadczalnie charakterystyki sztywności stycznej styku stal–stal w funkcji nacisków powierzchniowych dla styków o różnych chropowatościach powierzchni. Obliczenia wykonano w środowisku Matlab-Simulink przy wykorzystaniu dynamicznego modelu tarcia Dahla. Przebiegi siły tarcia wyznaczone numerycznie dla styku o ściśle określonej sztywności stycznej porównano z odpowiednimi przebiegami wyznaczonymi doświadczalnie dla styku o tej samej sztywności. Uzyskano bardzo dobrą zgodność wyników badań doświadczalnych z wynikami analiz symulacyjnych.

Plik artykułu:

2015-06-24-Tribologia_4_2010_s_301-311.pdf

Publikacja:

4/2010

Strony:

301 - 311
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.