TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Janusz KRAWCZYK
MECHANIZM POWSTAWANIA BIAŁEJ WARSTWY W KONTEKŚCIE ZUŻYCIA NARZĘDZI PODCZAS KSZTAŁTOWANIA STALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

Kształtowanie na gorąco lub ciepło elementów stalowych konstrukcyjnych stwarza warunki sprzyjające tworzeniu się na powierzchni narzędzi stalowych tzw. białej warstwy. Tworzenie się białej warstwy w wyniku procesów tribologicznych oraz przemian fazowych w warstwie wierzchniej narzędzi często odgrywa główną rolę w ich mechanizmie zużycia. W pracy przedstawiono morfologię białej warstwy tworzącej się na narzędziach podczas wyciskania elementów stalowych zderzaka kolejowego. Udało się uzyskać obraz białej warstwy pozwalający na zaproponowanie szczegółowej koncepcji mechanizmu jej tworzenia się.

Plik artykułu:

2015-06-24-Tribo-11v42n4_p135-144.pdf

Publikacja:

4/2011

Strony:

135 - 144
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.