TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Waldemar KOSZELA, Lidia GAŁDA, Andrzej DZIERWA, Jarosław SĘP, Paweł PAWLUS
WPŁYW KIESZENI SMAROWYCH NA POWIERZCHNIACH ŚLIZGOWYCH NA ZUŻYCIE ŚCIERNE

Przedstawiono wyniki badań odporności na zużycie ścierne skojarzeń materiałowych z powierzchniami modyfikowanymi metodami wygniatania. Stopień pokrycia powierzchni wgłębieniami mieścił się w zakresie od 10 do 20%. Kształtowane wgłębienia mogą stanowić zarówno zasobniki substancji smarującej oraz miejsca lokowania zanieczyszczeń. Zaprezentowano i porównano rezultaty badań prowadzonych dla dwóch różnych skojarzeń materiałowych: stal–żeliwo sferoidalne oraz stal–brąz. W efekcie prowadzonych badań uzyskano znaczną poprawę odporności na zużycie w przypadku par trących stal–żeliwo, w których na powierzchni stali ukształtowane zostały wgłębienia. W odniesieniu do par tarciowych stal–brąz w zakresie badanych parametrów otrzymano zmniejszenie odporności na zużycie ścierne w porównaniu z wariantami bez wgłębień.

Plik artykułu:

2015-06-24-Tribologia_4_2010_s_171-180.pdf

Publikacja:

4/2010

Strony:

171 - 180
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.