TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Monika MADEJ, Joanna KOWALCZYK, Dariusz OZIMINA
WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWŁOK DLC SMAROWANYCH BIODEGRADOWALNĄ CIECZĄ CHŁODZĄCO-SMARUJĄCĄ

W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych powłok diamentopodobnych DLC typu a-C:H osadzanych na stali HS6-5-2C (SW7M) techniką chemicznego osadzania z fazy gazowej CVD wspomaganej plazmą PACVD. Obserwacje struktury powłoki zrealizowano przy użyciu mikroskopu skaningowego SEM JSM - 7100F, a jej twardość zmierzono mikrotwardościomierzem Matsuzawa. Analizy struktury geometrycznej powierzchni powłok a-C:H przed i po testach tribologicznych wykonano profilometrem optycznym Talysurf CCI Lite. Badania tribologiczne przeprowadzono na testerze T-01 M pracującym w skojarzeniu trącym kula-tarcza w ruchu ślizgowym. Testy zrealizowano w warunkach tarcia ze smarowaniem cieczą chłodząco-smarującą zawierającą dodatek uszlachetniający – asparginian cynku. Badania wykazały, że ciecz obróbkowa wpłynęła na powstanie przeciwtarciowych warstw granicznych, które zabezpieczyły przed bezpośrednim kontaktem powierzchni współpracujących tarciowo. Wpłynęło to na zmniejszenie oporów ruchu oraz dodatkowo zapewniło ochronę antykorozyjną w czasie prowadzenia testów. 

Plik artykułu:

2014-11-24-Tribo-14v45n5_p101-112.pdf

Publikacja:

5/2014

Strony:

101 - 112
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.