TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Kasper GÓRNY, Przemysław TYCZEWSKI, Wiesław ZWIERZYCKI
OCENA WPŁYWU MIESZANIN OLEJÓW SPRĘŻARKOWYCH I CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH NA TRWAŁOŚĆ WĘZŁÓW TARCIA W SPRĘŻARKACH CHŁODNICZYCH

Obecnie trwa proces wymiany starych czynników chłodniczych (freonów zawierających chlor) na nowe, bardziej przyjazne środowisku. Oprócz istotnego znaczenia mieszalności olejów z czynnikami chłodniczymi w szerokim zakresie temperatur i ciśnień konieczne jest również zapewnienie wspomnianym mieszaninom odpowiednich własności przeciwtarciowych i przeciwzużyciowych. Dlatego w referacie przeanalizowano informacje literaturowe dotyczące rezultatów badań ilościowej oceny zużycia elementów sprężarek chłodniczych w środowisku oleju zanieczyszczonego czynnikiem chłodniczym. Podjęto próbę określenia wpływu mieszanin olej–czynnik chłodniczy na zużywanie elementów stalowych i żeliwnych.

Plik artykułu:

2015-06-24-Tribologia_4_2010_s_117-126.pdf

Publikacja:

4/2010

Strony:

117 - 126
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.