TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Wojciech GRZEGORZEK
WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK MECHANICZNYCH WĘGLIKÓW SPIEKANYCH ZA POMOCĄ TRIBOLOGICZNEJ METODY ŁĄCZNEGO BADANIA ODPORNOŚCI NA ZUŻYCIE ŚCIERNE I PĘKANIE KRAWĘDZIOWE

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na zużycie ścierne i pękanie wybranych gatunków węglików spiekanych. Znajomość charakterystyk mechanicznych węglików spiekanych pozwala na ich klasyfikację pod względem własności funkcjonalnych. Celem pracy była analiza możliwości badawczych tribologicznej metody łącznego wyznaczania odporności na zużycie ścierne i pękanie krawędziowe. Ma ona być alternatywą dla funkcjonujących obecnie metod wyznaczania krytycznego współczynnika intensywności naprężeń KIC. 

Plik artykułu:

2014-11-24-Tribo-14v45n5_p069-088.pdf

Publikacja:

5/2014

Strony:

069 - 088
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.