TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Arkadiusz STACHOWIAK
ZRÓŻNICOWANIE MECHANIZMÓW ZUŻYWANIA KOROZYJNO-MECHANICZNEGO STALI ODPORNYCH NA KOROZJĘ W WĘZŁACH ŚLIZGOWYCH

W artykule przedstawiono wyniki badań zużycia korozyjno-mechanicz-nego wybranych stali odpornych na korozję (AISI 430, AISI 420, AISI 321 i AISI 304) w 5% i 10% roztworze H2SO4 oraz 3,5% roztworze NaCl. Eksperymenty wykonano z wykorzystaniem specjalistycznego stanowiska z węzłem modelowym typu pin-on-disc. Stanowisko zaprojektowano i wykonano w Instytucie Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych Politechniki Poznańskiej. W artykule zaprezentowano wyniki badań, które umożliwiają identyfikację elementarnych mechanizmów powodujących zużywanie korozyjno-mechaniczne. Szczególną uwagę w artykule zwrócono na procesy związane z propagacją mikropęknięć. Przedstawiono przykład zużywania delaminacyjnego zaobserwowany w przypadku tarcia w węźle ślizgowym dla stali AISI 304 w 3,5% roztworze NaCl przy naciskach rzędu 0,36 MPa i średniej prędkości ślizgania 60 mm/s.

Plik artykułu:

2015-06-24-Tribol_5_2010_01_s295_304.pdf

Publikacja:

5/2010

Strony:

295 - 304
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.