TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Krzysztof SICZEK, Maciej KUCHAR
BADANIA PARAMETRÓW TRIBOLOGICZNYCH SKOJARZEŃ MATERIAŁÓW STOSOWANYCH NA ZAWORY, PROWADNICE I GNIAZDA

Przeprowadzono badania własności tribologicznych stopów TiAl, używanych dla zaworów współpracujących z żeliwnymi prowadnicami i gniazdami. Celem badań było uzyskanie wartości współczynnika tarcia dla tych par ciernych i symulacja dynamiki układu próbka materiału–wirująca tarcza, odpowiadającej wykorzystywanemu stanowisku badawczemu. W artykule przedstawiono zmodyfikowany tribotester typu pin-on-disc. Podczas badań mierzono wartości współczynnika tarcia, temperatury próbki, poziomu hałasu i przyspieszenia próbki materiału, a ich zależności od prędkości, obciążenia i liczby obrotów przedstawiono na wykresach. Opracowano model tribotestera do symulacji parametrów dynamicznych układu próbka materiału–wirująca tarcza. W oparciu o wyniki symulacji oszacowano wartości współczynników tłumienia, pozwalające uzyskać symulowana amplitudę ruchu próbki względem wirującej tarczy zbliżoną do amplitudy rzeczywistego ruchu. Określenie tego współczynnika tłumienia pozwala przewidywać parametry układu przy innych wartościach prędkości i obciążenia.

Plik artykułu:

2015-06-24-Tribol_5_2010_01_s253_262.pdf

Publikacja:

5/2010

Strony:

253 - 262
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.