TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Zbigniew PAWELEC
CHARAKTERYSTYKI TRIBOLOGICZNE SKOJARZEŃ KOMPOZYT METALOPOLIMEROWY – KOMPOZYT

W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości wytrzymałościowych, cieplnych i tribologicznych kompozytów chemo- i termoutwardzalnych o różnych składach jakościowych i ilościowych. Jako napełniacze kompozytów termoutwardzalnych zastosowano proszki miedzi i brązu o określonym składzie chemicznym i granulometrycznym, napełniaczem kompozytu chemoutwardzalnego był proszek żelaza. Materiały kompozytowe na osnowie termoutwardzalnej żywicy fenolowo-formaldehydowej wytwarzano metodą prasowania w ogrzewanej formie z wykorzystaniem prasy hydraulicznej. Właściwości wytrzymałościowe i cieplne kompozytów zbadano zgodnie z wymogami PN EN ISO na maszynie wytrzymałościowej Instron z komputerową rejestracją i archiwizacją wyników badań, twardościomierzu Brinella, młocie Charpe’go i dylatometrze Cosfelda. Charakterystyki tribologiczne różnych skojarzeń materiałowych wyznaczono na testerze T-05 typu rolka–klocek w styku rozłożonym. Rolka stalowa lub z warstwą chemoutwardzalnego kompozytu metalopolimerowego, usieciowanego i obrobionego mechanicznie współpracowała z przeciwpróbką wykonaną z brązu i kompozytów termoutwardzalnych. W przyjętych warunkach badań skojarzenie kompozyt–kompozyt wykazuje mniejsze zużycie i współczynnik tarcia niż typowe skojarzenie stal–brąz.

Plik artykułu:

2015-06-24-Tribol_5_2010_01_s105_116.pdf

Publikacja:

5/2010

Strony:

105 - 116
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.