TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Stanisław NOSAL, Tomasz ORŁOWSKI
WPŁYW RODZAJU UŻYTEGO GRAFITU I KOKSU NAFTOWEGO NA WŁAŚCIWOŚCI TARCIOWO- -ZUŻYCIOWE MATERIAŁÓW CIERNYCH

W referacie przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu grafitów naturalnych i syntetycznych o różnej zawartości węgla i granulacji oraz koksu naftowego, wprowadzonych do bazowego materiału ciernego hamulcowego, na jego zużycie oraz współczynnik tarcia. Dodawano 7,5% i 15% do receptury bazowej ww. środków smarujących. Badania tribologiczne wykonano ze stałym momentem hamowania na stanowisku Kraussa. Tarcza hamulcowa  była wykonana z żeliwa szarego. Test tarciowo-zużyciowy trwał 4 godziny. Najlepsze właściwości tribologiczne, zwłaszcza odporność na zużycie, wykazał materiał cierny zawierający dodatek grubego grafitu syntetycznego o zawartości węgla 99%.

Plik artykułu:

2015-06-24-Tribol_5_2010_01_s085_094.pdf

Publikacja:

5/2010

Strony:

085 - 093
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.