TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Mirosław WITASZEK, Janusz KRAWCZYK, Kazimierz WITASZEK
WPŁYW POŚLIZGU NA ZUŻYCIE I ZMIANY W MIKROSTRUKTURZE WARSTWY WIERZCHNIEJ STALI BAINITYCZNEJ PRZEZNACZONEJ NA SZYNY KOLEJOWE

W eksploatacji obserwuje się przyspieszone zużywanie szyn kolejowych w miejscach, występowania ich współpracy z kołami przy zwiększonym poślizgu. Należą do nich ostre łuki, wzniesienia czy odcinki, na których występują częste rozruchy pojazdów szynowych. Zatem poślizg wywiera istotny wpływ na zużywanie szyn. W artykule przedstawiono wpływ poślizgu na zużycie oraz zmiany w mikrostrukturze warstwy wierzchniej pierwszej, polskiej bainitycznej stali szynowej. Próbki wykonane z tej stali poddano badaniom tribologicznym przy tarciu tocznym z poślizgiem. Parametrem tych badań był poślizg. Wyniki badań obejmowały zużycie i siłę tarcia w testowym skojarzeniu. W celu ustalenia mechanizmów zużywania przeprowadzono obserwacje mikroskopowe materiału warstwy wierzchniej próbek. Pozwoliły one na określenie wpływu, jaki wywiera poślizg na zmiany grubości warstwy odkształconej plastycznie oraz rodzaj i głębokość występowania pęknięć w tej warstwie.

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribologia_6_2010_s_237_246.pdf

Publikacja:

6/2010

Strony:

237 - 246
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.