TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Marek WIŚNIEWSKI
ZASTOSOWANIE ROZKŁADÓW PEARSONA DO CHARAKTERYZOWANIA CHROPOWATOŚCI

Przedstawiona została rodzina rozkładów Pearsona. Rozkłady te zostały zdefiniowane jako funkcje współczynników asymetrii i skupienia rozkładu zmiennej losowej, tj. bezwymiarowych parametrów skośności Sk oraz kurtozy Ku. Podano gęstości prawdopodobieństwa dla siedmiu typów rozkładów Pearsona z punktem łączącym, będącym rozkładem normalnym. Przedstawiono wyniki pomiarów chropowatości powierzchni dla zestawu niezużytych i zużytych elementów maszyn, dla których przeprowadzono analizy zgodności według systemu Pearsona.

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribologia_6_2010_s_229_236.pdf

Publikacja:

6/2010

Strony:

229 - 236
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.