TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Wojciech TARASIUK, Bazyli KRUPICZ
DOŚWIADCZALNE OKREŚLENIE ROZKŁADU NACISKÓW BOCZNYCH W FORMIE PODCZAS ZAGĘSZCZANIA MIESZANKI WAPIENNO-PIASKOWEJ

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące nacisków bocznych podczas zagęszczania mieszanki wapienno-piaskowej na ścianki formy o przekroju kołowym. Do tego celu wykorzystano stanowisko wyposażone w czujniki tensometryczne na różnych wysokościach formy. Uzyskane wyniki badań pozwoliły na dobór modelu tarcia.

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribologia_6_2010_s_117_122.pdf

Publikacja:

6/2010

Strony:

117 - 122
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.