TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Adrian MRÓZ, Dariusz GARBIEC, Tomasz WIŚNIEWSKI, Monika GIERZYŃSKA-DOLNA, Janusz MAGDA
WPŁYW TEMPERATURY SPIEKANIA NA ZUŻYCIE TRIBOLOGICZNE SPIEKÓW 316L I 316L-HAp OTRZYMANYCH METODĄ ISKROWEGO SPIEKANIA PLAZMOWEGO

Stosowanie bezniklowej stali austenitycznej 316L na implanty układu kostno--stawowego wiąże się z wieloma problemami eksploatacyjnymi. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tymi ograniczeniami może być opracowanie nowych materiałów, w tym kompozytów, z zastosowaniem metalurgii proszków. W artykule przedstawiono wyniki badań tribologicznych spieków 316L i 316LHAp (hydroksyapatyt, HAp) otrzymanych metodą iskrowego spiekania plazmowego z zastosowaniem różnej temperatury spiekania. Dla stali 316L zwiększenie temperatury spiekania z 1000 do 1100°C skutkowało pogorszeniem odporności na zużycie. Niemniej w porównaniu z litą stalą 316L odporność na zużycie tych materiałów była znacząco większa. Dla kompozytów 316L-HAp zwiększenie temperatury spiekania skutkowało polepszeniem odporności na zużycie. Zużycie kompozytu spiekanego w niższej temperaturze było porównywalne ze zużyciem materiału referencyjnego.

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribo-15v46n2_p075-086.pdf

Publikacja:

2/2015

Strony:

075 - 086
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.