TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Marcin FRYCZ, Paweł ANIOŁ
EKSPERYMENTALNA METODA WYZNACZENIA WSPÓŁCZYNNIKÓW PODATNOŚCI MAGNETYCZNEJ χ FERRO-OLEJÓW O RÓŻNYM STĘŻENIU CZĄSTEK MAGNETYCZNYCH

W niniejszym artykule została zaprezentowana budowa stanowiska badawczego do eksperymentalnego wyznaczenia współczynników podatności magnetycznej χ ferro-olejów o różnym stężeniu cząstek magnetycznych oraz została przedstawiona analiza wyników pozyskanych tą metodą. Zewnętrzne, jednorodne, stałe pole magnetyczne uzyskano za pomocą dwóch płytek stałych magnesów umieszczonych równolegle, a zmiany wartości pola zadawano poprzez możliwość kontrolowanego przemieszczania tych magnesów względem siebie. Pomiędzy magnesami umieszczona została próbka badanego oleju, a wartości natężenia pola magnetycznego pomierzono przy użyciu miernika indukcji pola magnetycznego Smart Magnetic Sensor SMS 102. Badaniom poddano ferro-oleje o wybranych stężeniach cząstek magnetycznych, tj.: 8%, 6%, 4% oraz 2% objętościowo.

 

Plik artykułu:

2014-12-05-Tribo-14v45n3_p029-038.pdf

Publikacja:

3/2014

Strony:

029 - 038
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.