TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Ewa PAWELEC, Jarosław MOLENDA
ANALIZA PRZYDATNOŚCI WYBRANYCH METOD BADAWCZYCH DO OCENY SPÓJNOŚCIWEWNĘTRZNEJ OPRACOWANEGO SMARU ORAZ JEGO ODDZIAŁYWAŃ ADHEZYJNYCH Z PODŁOŻEM STALOWYM

Celem pracy był dobór metod badawczych i ocena informatywności otrzymanych wyników badania oddziaływań występujących pomiędzy opracowanym smarem plastycznym a roboczymi powierzchniami węzła tarcia wykonanymi ze stali. Przeprowadzone prace wstępne wykazały, że do oceny może być zastosowany pomiar siły rozrywania, penetracji i obciążenia zacierającego, które to parametry wykazują liniową zależność pomiędzy sobą. Uzyskane wyniki wskazują, że istnieje możliwość wykorzystania opracowanych metodyk do oceny porównawczej stopnia adhezji smarów do podłoża.

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribo-11v42n5_p157_168.pdf

Publikacja:

5/2011

Strony:

157 - 168
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.