TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Kasper GÓRNY, Przemysław TYCZEWSKI, Wiesław ZWIERZYCKI
PROBLEM POWSTAWANIA MIESZANINY OLEJU SMAROWEGO I CZYNNIKA CHŁODNICZEGO W WĘZŁACH TARCIA SPRĘŻAREK CHŁODNICZYCH

Olej chłodniczy mający za zadanie smarowanie sprężarek oprócz podstawowych funkcji, czyli odprowadzania ciepła powstającego w szczelinach smarowniczych, przeciwdziałania zużywaniu się współpracujących elementów i uszczelniania przestrzeni roboczej sprężarki, powinien w odpowiedni sposób zachowywać się w kontakcie z czynnikiem chłodniczym. W węzłach tarcia sprężarek chłodniczych najczęściej znajduje się mieszanina oleju smarowego i czynnika chłodniczego, która w zależności od zmiennych parametrów roboczych (ciśnienie, temperatura i skład mieszaniny) może przyjmować postać: dwóch cieczy wzajemnie mieszalnych, dwóch cieczy stanowiących niemieszalne fazy (rozwarstwionych) oraz oleju w fazie ciekłej i czynnika chłodniczego w postaci pary nasyconej.

Zużywanie elementów sprężarek zależy od rodzaju mieszaniny smarującej węzły tarcia. W artykule przedstawiono problematykę wpływu zmienności parametrów roboczych w węzłach tarcia na rodzaj mieszaniny smarującej oraz przegląd sporządzanych charakterystyk stanowiących podstawę do określania jakości mieszaniny smarującej.

 

Plik artykułu:

2015-06-23-Tribo-11v42n5_p059_068.pdf

Publikacja:

5/2011

Strony:

059 - 068
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.