TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Jolanta DRABIK
CHARAKTERYSTYKI TRIBOLOGICZNE SMARÓW PLASTYCZNYCH WYTWORZONYCH NA MODYFIKOWANYCH OLEJACH ROŚLINNYCH

Zbadano przydatności modyfikowanych olejów roślinnych jako faza dyspersyjna smaru plastycznego. Oceniono wpływ tych olejów na charakterystyki tribologiczne oraz odporność na proces utleniania uzyskanych smarów. Do wyznaczenia odporności oksydacyjnej smarów plastycznych zastosowano skaningową analizę różnicową (DSC). Badania tribologiczne prowadzono na aparacie czterokulowym w warunkach smarowania granicznego i zacierania. Stwierdzono, że smary wytworzone na modyfikowanych olejach o klasie lepkości VG460 charakteryzują się korzystniejszymi właściwościami smarnymi i odpornością oksydacyjną niż smary uzyskane na olejach o klasie lepkości VG150. Zastosowany dodatek uszlachetniający wyraźnie poprawił właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe smarów, chociaż jego działanie było zróżnicowan i w dużej mierze zależało od lepkości użytego oleju.

Plik artykułu:

2015-06-22-Tribo-15v46n2_p031-040.pdf

Publikacja:

2/2015

Strony:

031 - 040
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.