TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Jarosław SĘP
ZUŻYCIE ŁOŻYSKOWAŃ ŚLIZGOWYCH ZE ZMODYFIKOWANĄ KON-STRUKCJĄ CZOPA W PRZYPADKU ZANIECZYSZCZENIA OLEJU CZĄSTKAMI ŚCIERNYMI

W artykule przedstawiono wyniki badań zużycia łożyskowań ślizgowych smarowanych olejem zanieczyszczonym tlenkiem glinu. Przebadano sześć skojarzeń różniących się twardością współpracujących elementów oraz konstrukcją czopa. Wykazano możliwość zmniejszenia zużycia wywołanego zawartymi w oleju twardymi zanieczyszczeniami poprzez zmianę konstrukcji czopa. Przeprowadzono ponadto analizę porównawczą intensywności zużycia dla testowanych skojarzeń ślizgowych.

Plik artykułu:

2015-06-22-Tribo-11v42n6_p201_209.pdf

Publikacja:

6/2011

Strony:

201 - 209
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.