TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Józef SALWIŃSKI, Piotr GRĄDKOWSKI
WPŁYW ZMIENNOŚCI WYBRANYCH PARAMETRÓW NA NIEZAWOD-NOŚĆ ŁOŻYSKA WZDŁUŻNEGO TURBINY WODNEJ

Ślizgowe łożyska wzdłużne zbudowane są z wahliwie umocowanych segmentów. Jednym z rozwiązań jest posadowienie segmentów na zespołach sprężyn. Parametry techniczne sprężyn są zmiennymi losowymi. Zmienność ich wartości może prowadzić do awarii zespołu łożyskowego.

W pracy przedstawiono metodę szacowania wskaźnika niezawodności łożyska w hydrostatycznej fazie pracy z uwzględnieniem losowości parametrów sprężyn, a także zmienności wybranych parametrów filmu olejowego.

Jarosław SĘP

Plik artykułu:

2015-06-22-Tribo-11v42n6_p193_200.pdf

Publikacja:

6/2011

Strony:

191 - 200
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.