TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Magdalena NIEMCZEWSKA-WÓJCIK
WPŁYW WYBRANYCH PARAMETRÓW OBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ NA CECHY POWIERZCHNI OBROBIONEJ

Tematyka obejmuje zagadnienia z zakresu niekonwencjonalnych metod kształtowania materiałów trudnoskrawalnych – obróbki elektroerozyjnej EDM. W pracy przedstawiono wyniki badań, na podstawie których określono wpływ wybranych parametrów obróbki (energii pojedynczego impulsu Ei) na strukturę geometryczną powierzchni obrobionej, w tym na kształt i rozmiary jej cech (kratery, wgłębienia, nadtopienia, wypływki, pęknięcia, sferoidy).

Plik artykułu:

2015-06-22-Tribo-11v42n6_p151_159.pdf

Publikacja:

6/2011

Strony:

151 - 159
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.