TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Bazyli KRUPICZ, Wojciech TARASIUK
NACISKI NA ŚCIANKI FORMY ZAMKNIĘTEJ PODCZAS ZAGĘSZCZANIA MIE-SZANKI WAPIENNO-PIASKOWEJ

W artykule przedstawiono analizę wpływu zagęszczanych materiałów sypkich, na przykładzie mieszanki wapienno-piaskowej (stosowanej do produkcji wyrobów silikatowych), na ścianki boczne w formie zamkniętej. Na podstawie badań doświadczalnych wyznaczono współczynnik nacisków bocznych ξ. Jego znajomość pozwala na wyliczenie nacisku bocznego ośrodka sypkiego na zakładanej wysokości, w zależności od zastosowanego ciśnienia zagęszczającego.

Plik artykułu:

2015-06-22-Tribo-11v42n6_p125_131.pdf

Publikacja:

6/2011

Strony:

125 - 131
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.