TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Tomasz KMITA
WPŁYW PARAMETRÓW PROCESU ANODOWANIA IMPULSOWEGO NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE NANOCERAMICZNYCH WARSTW POWIERZCHNIOWYCH AL2O3

Streszczenie

W pracy przedstawiono badania wpływu parametrów wytwarzania nanoceramicznych warstw powierzchniowych Al203 na ich właściwości tribologiczne we współpracy z kompozytem polimerowym PEEK/BG. Warstwy powierzchniowe Al2O3 wytwarzano metodą anodowania impulsowego na podłożu ze stopu aluminium EN AW-5251. Anodowanie impulsowe prowadzono stosując prostokątne przebiegi impulsów ze zmienną częstotliwością (1 ÷ 75 Hz) i zmiennym stopniem wypełnienia impulsu prądu (25 ÷ 100%). Badania tribologiczne prowadzono w skojarzeniu ślizgowym bezolejowym z tworzywem PEEK/BG w ruchu posuwisto zwrotnym na stanowisku badawczym T-17. Testy tribologiczne prowadzono w warunkach odpowiadających pracy siłowników pneumatycznych bezolejowych. 

Plik artykułu:

2015-06-11-Tribo_14v_45n4_p053_061.pdf

Publikacja:

4/2014

Strony:

053 - 061
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.