TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Sławomir BŁASIAK, Czesław KUNDERA
ANALIZA WYMIANY CIEPŁA W PIERŚCIENIACH USZCZELNIAJĄCYCH

W pracy przedstawiono wyniki analizy wymiany ciepła w czołowym uszczelnieniu bezstykowym z mikrowyżłobieniami (mikrostrukturami) na powierzchni czołowej pierścienia uszczelniającego. Przedstawiono model termohydrodynamiczny uszczelnienia czołowego zawierający równanie rozkładu ciśnienia i równanie energii dla warstewki medium w szczelinie oraz równanie przewodnictwa ciepła w pierścieniu. Sformułowany model matematyczny składający się ze wzajemnie sprzężonych równań różniczkowych cząstkowych rozwiązano numerycznie w oparciu o własny program komputerowy. Przeprowadzono analizę parametryczną wpływu kształtu i geometrii mikrostruktur na rozkład temperatury w warstewce medium oraz pierścieniu uszczelniającym.

Plik artykułu:

2015-06-19-Tribo-11v42n6_p029_039.pdf

Publikacja:

6/2011

Strony:

029 - 039
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.