TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Stanisław ADAMCZAK, Ryszard DOMAGALSKI, Ewa SENDER
MOMENT OPOROWY W ŁOŻYSKACH TOCZNYCH – METODY I URZĄDZENIA BADAWCZE

W pracy przedstawiono teoretyczne i empiryczne zależności, pozwalające na wyznaczenie momentu tarcia w łożysku tocznym oraz wyniki oszacowania wartości momentu uzyskane w oparciu o te zależności. Dokonano oceny istniejących urządzeń do pomiaru momentu tarcia w łożysku i przedstawiono kierunki działań pozwalających zmniejszyć tarcie w łożysku i precyzyjniej go mierzyć.

 

 

Plik artykułu:

2015-06-19-Tribo-11v42n6_p019_028.pdf

Publikacja:

6/2011

Strony:

019 - 028
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.