TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Stanisław ADAMCZAK, Ryszard DOMAGALSKI, Ewa SENDER
METODY BADAŃ ŁOŻYSK TOCZNYCH W ASPEKCIE WSPÓŁCZESNYCH WYMAGAŃ WYROBÓW O WYŻSZYCH PARAMETRACH EKSPLOATACYJNYCH

Rozwój konstrukcji urządzeń mechanicznych wymusza intensywny postęp w produkcji łożysk tocznych. Kryteria, jakie muszą spełniać łożyska narzucają konieczność oferowania produktów dedykowanych dla konkretnych aplikacji. Wymaga to wypracowywania konsensusu pomiędzy poprawą istotnych a pogorszeniem nieistotnych dla tej aplikacji parametrów. Do oceny takich łożysk niezbędne jest użycie niestandardowych, nowoczesnych metod i urządzeń badawczych. W pracy omówiono znaczenie łożysk w eksploatacji urządzeń mechanicznych oraz wpływ ich wybranych parametrów na efektywność pracy w określonych aplikacjach. Przedstawiono cele, metody i urządzenia badawcze oraz określono potrzeby opracowania prostych i szybkich metod, usprawniających ocenę poprawności kojarzenia łożysk z aplikacjami.

Plik artykułu:

2015-06-19-Tribo-11v42n6_p011_018.pdf

Publikacja:

6/2011

Strony:

011 - 018
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.