TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Elżbieta SIWIEC, Ewa PAWELEC
OCENA PRZYDATNOŚCI WYBRANYCH SUROWCÓW PORAFINACYJNYCH OLEJU RZEPAKOWEGO DO WYTWARZANIA BIODODATKÓW METODAMI BIOCHEMICZNYMI

Dokonano oceny przydatności produktów porafinacyjnych oleju rzepakowego i biochemicznych metod ich przetwarzania do otrzymania ekologicznych dodatków smarnych. W wyniku przeprowadzonych badań, stwierdzono, że:

  • w syntetycznym oleju estrowym PRIOLUBE żaden z otrzymanych produktów nie wykazywał wystarczającej efektywności smarnej,
  • w szlamach pohydratacyjnych z powodu dużej zawartości wody (sprzyja rozwojowi mikroorganizmów)  następowało skażenie mikrobiologiczne nawet podczas przechowywania w warunkach chłodniczych,
  • produkty otrzymane metodami biochemicznymi z tłuszczu kanałowego, nie wykazywały wystarczającej efektywności smarnej,
  • produkty otrzymane w wyniku oddziaływania na surowce porafinacyjne oleju rzepakowego szczepami pleśni Mucor racemosus TB75231W, nie wykazywały wystarczającej efektywności smarnej.

 

 

Plik artykułu:

2015-01-21-Tribo-14v45n6_p151-164.pdf

Publikacja:

6/2014

Strony:

151 - 164
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.