TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Magdalena NIEMCZEWSKA-WÓJCIK, Anita MAŃKOWSKA-SNOPCZYŃSKA, Witold PIEKOSZEWSKI
WPŁYW UKSZTAŁTOWANIA STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI STOPU TYTANU NA CHARAKTERYSTYKI TRIBOLOGICZNE POLIMERU

 

W pracy przedstawiono i omówiono wyniki badań mechanizmu zużycia elementów węzła tarcia oraz czynników, które mają znaczący wpływ na ten rodzaj destrukcji. Przedmiotem badań oraz analiz było skojarzenie materiałowe: stop tytanu (Ti6Al4V) – polimer (Chirulen®) w węźle tarcia: płytka – trzpień. Powierzchnie trzpieni oraz płytek zostały ukształtowane i przygotowane zgodnie z wytycznymi norm. Badania tribologiczne przeprowadzono z użyciem tribotestera T-17 w otoczeniu płynu Ringera. Wyznaczono charakterystyki tribologiczne, tj. współczynnik tarcia oraz intensywność zużywania. Wyznaczono korelację pomiędzy czynnikami technologicznymi (cechami geometrycznymi) ukonstytuowanymi w procesie wytwarzania a charakterystykami tribologicznymi (współczynnik tarcia, intensywność zużywania) oraz ukonstytuowaną w trakcie eksploatacji powierzchnią (produkty zużycia).

 

Plik artykułu:

2015-01-21-Tribo-14v45n6_p097-112.pdf

Publikacja:

6/2014

Strony:

097 - 112
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.