TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Adrian BARYLSKI, Jerzy CYBO, Joanna MASZYBROCKA
DIAGNOZOWANIE METODĄ MIKROINDENTACJI I SKLEROMETRII ZMIAN WŁAŚCIWOŚCI PO NAPROMIENIOWANIU STRUMIENIEM ELEKTRONÓW POLIETYLENU GUR 1050

W celu podwyższenia odporności polietylenu GUR 1050 na odkształcenie plastyczne i zużycie ścierne zastosowano modyfikację radiacyjną. Badania w zakresie naprężeń do 300 MPa wykazały wzrost odporności na deformację trwałą. Potwierdzono to testami mikroindentacyjnymi i sklerometrycznymi. Scratch test wykazał, że w całym zakresie odkształceń eksploatacyjnych występuje mniejsza skłonność do wykruszania materiału wyżłobionego niż do jego plastycznego wypiętrzania. Dominacja mikromechanizmu bruzdowania pozwala zachować niewielki spadek odporności na zużycie. Parametry mikrotestów mogą być wykorzystywane do diagnozowania i selekcji polimerów stosowanych w medycznych oraz technicznych węzłach tarcia.

Plik artykułu:

2014-12-18-Tribo-12v44n2_p023_030.pdf

Publikacja:

2/2012

Strony:

023 - 030
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.