TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Wiesław LESZEK
ROZWAŻANIA O PODSTAWACH TRIBOLOGII CZ. 12 – SYSTEMATYKA DZIAŁAŃ BADAWCZYCH

W opracowaniu przedstawiono próbę usystematyzowania problematyki badawczej tribologii według kryterium ogólności zadań poznawczych. Do systematyki wykorzystano istniejącą w sztuce wojennej strukturę obejmującą strategię, sztukę operacyjną i taktykę. Pojęcia te adaptowano do celów zadań poznawczych tribologii i wyprowadzono z nich wnioski użytkowe.

Plik artykułu:

2014-12-18-Tribo-12v44n2_p009_022.pdf

Publikacja:

2/2012

Strony:

009 - 022
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.