TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Michał STYP-REKOWSKI, Jarosław MIKOŁAJCZYK
WPŁYW DODATKU NA WŁASNOŚCI SMAROWE OLEJU BAZOWEGO SN-150

 

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu preparatu eksploatacyjnego, stanowiącego kompleks weglowodorowy tworzący jednocząsteczkową odporną na zużycie warstwę na zmianę własności smarnych oleju bazowego SN-150. Do przeprowadzania badań tribologicznych wykorzystano stanowisko badawcze zaprojektowane i wykonane na Wydziale Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy. Rodzaj skojarzenia próbka–przeciwpróbka: konforemne. Uzyskane wyniki wykazują niewielki wpływ dodatku eksploatacyjnego stanowiącego kompleks węglowodorowy zawartego w oleju bazowym SN-150, w badanych warunkach pracy, na zmianę parametrów Ra, Rq oraz Rpk dla prędkości obrotowej wrzeciona 500 i 1000 obr./min.

 

Plik artykułu:

2014-12-18-Tribo-12v43n4_p227-232.pdf

Publikacja:

4/2012

Strony:

227 - 232
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.