TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Janusz KRAWCZYK
ZMIANY W MIKROSTRUKTURZE STOPÓW NA OSNOWIE ŻELAZA WYWOŁANE KONTAKTEM TRIBOLOGICZNYM ZE STALĄ NAGRZANĄ DO ZAKRESU WYSTĘPOWANIA

Kształtowanie plastyczne stali na gorąco (w tym kucie) odbywa się najczęściej w temperaturze występowania austenitu. Dlatego własności tribologiczne narzędzi stosowanych w przeróbce plastycznej na gorąco powinny odnosić się do warunków, w których mają one kontakt z nagrzaną do zakresu austenitu stalą. W pracy przedstawiono zjawiska występujące na powierzchni materiałów narzędziowych w wyniku ww. kontaktu tribologicznego, które mają wpływ na mikrostrukturę w ich warstwie wierzchniej. Określono wpływ mikrostruktury materiałów narzędziowych na osnowie żelaza na: tworzenie i utrzymywanie się na powierzchni tzw. białej warstwy oraz nalepień, występowanie pęknięć zmęczeniowo- cieplnych, podatność na odkształcenie plastyczne, wykruszanie materiału narzędzia (w tym węglików) jak i zmian w mikrostrukturze warstwy wierzchniej wywołanych oddziaływaniem cieplnym.

 

Plik artykułu:

2014-12-18-Tribo-12v43n4_p089-098.pdf

Publikacja:

4/2012

Strony:

089 - 098
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.