TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Dariusz OZIMINA, Monika MADEJ, Joanna KOWALCZYK, Jan SUCHANEK, Frantisek TATICEK, Marie KOLARIIKOVA
ZUŻYCIE POWŁOK DIAMENTOPODOBNYCH W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU KOMPOZYCJI POWŁOKOWEJ I MATERIAŁÓW PARY TRĄCEJ

W pracy przedstawiono wyniki jednowarstwowych powłok DLC typu a-C:H:W oraz wielowarstwowych powłok typu TiN/a-C:H:W otrzymywanych technikami PVD oraz PACVD na elementach ze stopu CoCrMo. Informacji o amorficznych układach węglowych dostarczyła spektroskopia ramanowska. Topo- grafię i analizę powierzchni oceniano przy użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego, laserowego mikroskopu konfokalnego i profilometru optycznego. Oceny adhezji dokonano stosując metodę zarysowania. Badania tribologiczne przeprowadzono na mikrotribometrze T-23 oraz aparatach T-01 M pracujący w skojarzeniu kula–tacza, w warunkach tarcia technicznie suchego i ze smarowaniem roztworem Ringera oraz maszynie T-17 pracującej w skojarzeniu trzpień–płytka w warunkach tarcia ze smarowaniem roztworem Ringera. Badania wykazały, że na mechanizmy zużywania elementów węzła tarcia wpływa zastosowanie międzywarstwy TiN oraz stosowanego materiału współpracującego tarciowo.

Plik artykułu:

2014-12-17-Tribo_12v43n3_p127_136.pdf

Publikacja:

3/2012

Strony:

127 - 136
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.