TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Piotr BAŁA , Janusz KRAWCZYK, Marcin MADEJ
WŁASNOŚCI TRIBOLOGICZNE STOPÓW Z UKŁADEM Ni-Ta-Al-M O DUŻEJ ZAWARTOŚCI WĘGLA

W niniejszej pracy przedstawiono ocenę własności tribologicznych stopów z układu Ni-Ta-Al-M o dużej zawartości węgla. Materiały te zaprojektowano do pracy w wysokich temperaturach w warunkach silnego zużycia tribologicznego oraz agresywnego chemicznie środowiska. Omówiono mikrostrukturę badanych stopów po odlaniu i po obróbce cieplnej oraz określono rodzaj i udział objętościowy węglików. Badania tribologiczne wykonano w temperaturze pokojowej, w stanie po odlaniu oraz po obróbce cieplnej celem określenia roli węglików w mechanizmie zużycia. Określono wpływ obciążenia i czasu trwania próby na parametry tribologiczne ww. stopów. Dla wszystkich wariantów testów tribologicznych wyznaczono wielkość zużycia, współczynnik tarcia oraz określono mechanizm zużycia.

Plik artykułu:

2014-12-17-Tribo_12v43n3_p021_028.pdf

Publikacja:

3/2012

Strony:

021 - 028
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.