TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Bogdan ANTOSZEWSKI, Norbert RADEK
OCENA WPŁYWU ZWILŻALNOŚCI NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE POWIERZCHNI Z TEKSTURĄ

Laserowe teksturowanie powierzchni jest aktualnie najbardziej rozwiniętą techniką wytwarzania w sposób powtarzalny, szybki i ekonomiczny mikrowgłębień (rowki, dziurki, szewrony i inne) na powierzchni elementów maszyn.Głównym celem tworzenia tekstury powierzchniowej jest redukcja oporówtarcia oraz zużycia współpracujących części. W wielu pracach wykazano, że teksturowanie powierzchni zwiększa odporność na zacieranie i przy zużywaniupoprzez fretting, a także jest stosowane wszędzie tam, gdzie mają znaczeniewłaściwości adhezyjne warstw powierzchniowych (łączenie materiałów, nakładaniepowłok, techniki drukarskie, warstwy z biologicznie i chemicznie aktywną powierzchnią itp.).W pracy podjęto próbę powiązania wybranych parametrów topografii powierzchniteksturowanej z jej energią powierzchniową i właściwościami tribologicznymiwykorzystując możliwości programu Statistica. Uzyskane wyniki pozwalają między innymi stwierdzić, że: parametrami tekstury powierzchniowej, które mają największy wpływ na wartość współczynnika tarcia w obszarze tarcia płynnego, są wartość swobodnej energii powierzchniowej, stopień zaczernienia (Sp ) oraz wzajemna odległość krawędzi mikrowgłębień (L-d).

Plik artykułu:

2014-12-17-Tribo_12v43n3_p013_020.pdf

Publikacja:

3/2012

Strony:

013 - 020
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.