TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Marcin KOT, Wiesław RAKOWSKI, Julita ŁYŹNIAK
MODELOWANIE I EKSPERYMENTALNA WERYFIKACJA TESTÓW NANOINDENTACJI DLA UKŁADÓW POWŁOKA–PODŁOŻE

Metoda instrumentalnej indentacji jest powszechnie stosowana do badania właściwości mechanicznych cienkich powłok i warstw wierzchnich. Wciąż jednak wyniki testów nanoindentacyjnych są trudne do interpretacji zwłaszcza dla powłok o grubości poniżej 1 μm. W pracy przedstawiono metodę analizy wyników badań indentacyjnych w oparciu o badania rzeczywistych układów powłoka–podłoże oraz wyniki modelowania MES. Badano wpływ właściwości podłoża i grubości powłoki na deformacje układu i krytyczną głębokość penetracji, przy której podłoże nie ma wpływu na pomiar. Do analizy wyników eksperymentów zaproponowano metodę transformacji krzywych indentacyjnych do układu naprężenie–odkształcenie. Metodę tę porównano z modelami podawanymi w literaturze.

 

Plik artykułu:

2014-12-17-Tribo-12v43n4_p067-074.pdf

Publikacja:

4/2012

Strony:

067 - 074
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.