TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Andrzej WOJCIECHOWSKI, Ryszard MICHALSKI, Artur GOŁOWICZ, Andrzej EMINGER
BADANIE PROCESÓW TARCIOWYCH NA URZĄDZENIU T-11 METODĄ TRZPIEŃ–TARCZA WYBRANYCH SKOJARZEŃ CIERNYCH STOSOWANYCH W HAMULCACH TARCZOWYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

W artykule przedstawiono wyniki badań tarciowych skojarzeń ciernych materiałów stosowanych w tarczowych mechanizmach hamulcowych pojazdów samochodowych. Badaniom poddano skojarzenia materiałów powszechnie stosowanych na tarcze hamulcowe, takich jak żeliwo szare z grafitem płatkowym, żeliwo sferoidalne, żeliwo wysokowęglowe z kompozytami stosowanymi na nakładki cierne w hamulcach tarczowych samochodów przeznaczonych do pracy w różnych warunkach eksploatacji. Badania przeprowadzono na zmodyfikowanym urządzeniu T-11 typu trzpień–tarcza wykonanym przez Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu. Zastosowana metodyka badawcza pozwoliła określić żnice właściwości badanych materiałów w aspekcie charakterystyk ciernych i zużyciowych w zależności od zastosowanych materiałów skojarzenia ciernego.

Plik artykułu:

2014-12-16-Tribo-12v43n5_p231-242.pdf

Publikacja:

5/2012

Strony:

231 - 242
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.