TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Маzhyn SKAKOV, Sherzod KURBANBEKOV, Michael SCHEFFLER
WPŁYW OBRÓBKI ELEKTROLITYCZNO-PLAZMOWEJ NA WŁASNOŚCI MECHANICZNE STALI 12Cr18Ni10Ti

W pracy przedstawiono wyniki wpływu obróbki elektrolityczno-plazmowej na własności mechaniczne i stan strukturalno-fazowy warstwy wierzchniej stali 12Cr18Ni10Ti. W pracy badano charakterystyki mechaniczne warstwy wierzchniej stali cementowanej w elektrolitycznej plazmie o składzie 10% Nа2CO3 i 10% С3Н8О3. Określono warunki prowadzenia procesu oraz optymalny skład mieszaniny plazmy. Badania strukturalne próbek prowadzono z wykorzystaniem analizy rentgenowskiej dyfrakcyjnej, mikroskopii optycznej i elektronowej. Badania porównawcze struktury, faz i składu chemicznego modyfikowanej warstwy wierzchniej stali 12Cr18Ni10Ti wykonano po obróbce elektrolityczno-plazmowej. Na podstawie badań stwierdzono, że w wyniku obróbki wzrosła odporność na zużywanie i twardość (2–2,5-krotnie w odniesieniu do stanu przed obróbką). Utwardzona warstwa ma grubość 200–250 μm. Świadczy to o tym, że w wyniku obróbki elektrolityczno-plazmowej stali 12Cr18Ni10Ti jej mikrostruktura zawiera cząstki węglików i ma drobnoziarnistą strukturę martenzytyczną.

 

 

Plik artykułu:

2014-12-16-Tribo-12v43n5_p155-164.pdf

Publikacja:

5/2012

Strony:

155 - 164
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.