TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Mazhyn SKAKOV, Lyaila BAYATANOVA, Michael SHEFFLER
WPŁYW UTWARDZANIA POWIERZCHNI STALI 18CrNi3MoA-Sh NA JEJ MIKROSTRUKTURĘ, MIKROTWARDOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA ZUŻYWANIE

Wyniki badań przedstawiają wpływ obróbki elektrolotyczno-plazmowej na stan strukturalno-fazowy, własności mechaniczne i odporność na zużywanie próbek stali na narzędzia wiertnicze. W pracy przedstawiono analizy porównawcze mikrostruktury, mikrotwardości i odporności na zużywanie próbek w stanie wyjściowym i po obróbce. Stwierdzono, że martenzytyczno-bajnityczna mikrostruktura stali 18CrNi3MoA-Sh po obróbce jest drobnoziarnista. Zauważono, że obróbka podwyższa odporność stali na zużywanie, co jest korzystne przy jej niskim zapotrzebowaniu na moc i niskim koszcie. Wartość średnia mikrotwardości próbek w stanie wyjściowym wynosi 2800 MPa, natomiast po obróbce wartość średnia mikrotwardości wzrasta do 7500 MPa. Mikrotwardość stali po obróbce elektolityczno-plazmowej wzrosła więc 2–2,5-krotnie w odniesieniu do stanu początkowego, co świadczy o skuteczności zastosowanej obróbki.

Plik artykułu:

2014-12-16-Tribo-12v43n5_p147-154.pdf

Publikacja:

5/2012

Strony:

147 - 154
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.