TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Elżbieta ROGOŚ, Andrzej URBAŃSKI
OKSYETYLATY CARDANOLU JAKO ALTERNATYWNE KOMPONENTY CIECZY EKSPLOATACYJNYCH

Zbadano i porównano właściwości smarne roślinnych składników bazowych w aspekcie zastosowania dla cieczy obróbkowych. Były to cardanol (olej z łupin nerkowca), produkty jego oksyetylacji i mieszanin oksyetylatów z syntetycznym estrem. Badano oksyetylaty o różnym stopniu przyłączenia tlenku etylenu. Zbadano przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe właściwości wytworzonych składników bazowych z wykorzystaniem aparatu czterokulowego T-02 z narastającym w sposób ciągły obciążeniem węzła tarcia dla skojarzenia stal–stal. Uzyskane wyniki badań umożliwiły wybranie produktu o najkorzystniejszych właściwościach smarnych.

 

 

Plik artykułu:

2014-12-16-Tribo-12v43n5_p137-146.pdf

Publikacja:

5/2012

Strony:

137 - 146
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.