TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Wagih W. MARZOUK, Mustafa A. ABDEL-RAHMAN
TARCIE I ENERGIA ADHEZJI PODCZAS ŚLIZGANIA W POŁĄCZENIACH POLIMER–POLIMER

W pracy przedstawiono wyniki badań współczynnika tarcia, odwracalnej energii adhezji i stosunku twardości połączeń polimer-polimer, takich jak PC, PS, PTFE, PA6, LDPE i PP, które określano przy użyciu testera typu trzpień–pierścień. Na materiał pierścienia wykorzystano poliwęglan. Zastosowano obciążenia 10, 20, 30, 40 i 50N. Obserwowano zmianę współczynnika tarcia w funkcji czasu ślizgania, przyłożonego obciążenia i wskaźnika twardości. Ponadto obliczano zależność pomiędzy współczynnikiem tarcia i odwracalną energią adhezji. Wyniki pokazują, że współczynnik tarcia jest bardzo zależny od energii adhezji. Współczynnik tarcia wzrasta wraz ze wzrostem energii adhezji. Przy jednakowej twardości materiałów współczynnik tarcia przyjmuje wysokie wartości. Przy wyższych wartościach wskaźnika twardości, HC/Hp = 2.4, współczynnik tarcia ma małą wartość. Dodatkowo, współczynnik tarcia bardzo zależy od przyłożonego obciążenia – jego wartość maleje wraz ze wzrostem obciążenia.

Plik artykułu:

2014-12-16-Tribo-12v43n5_p097-106.pdf

Publikacja:

5/2012

Strony:

097 - 106
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.