TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Marzena M. LACHOWICZ, Tadeusz LEŚNIEWSKI, Maciej B. LACHOWICZ, Robert JASIONOWSKI
PROCESY ZUŻYCIA TRIBOLOGICZNEGO, KAWITACYJNEGO I KOROZYJNEGO WYBRANYCH STOPÓW ALUMINIUM DO PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ

Złożone procesy tribologiczne rozpatrywane są w literaturze jako suma procesów podstawowych oraz ich wzajemnego współoddziaływania. Z tego względu ich analiza zawsze wymaga rozpatrzenia również każdego z tych występujących procesów indywidualnie. Celem realizowanej pracy była ocena procesów zużycia tribologicznego, kawitacyjnego oraz korozyjnego pozostająca w korelacji z mikrostrukturą trzech stopów aluminium przeznaczonych do przeróbki plastycznej– przedstawicieli serii 2000, 5000 i 7000.

Plik artykułu:

2014-12-16-Tribo-12v43n5_p085-096.pdf

Publikacja:

5/2012

Strony:

085 - 096
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.