TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Alicja LABER
WYBÓR POLIURETANU NA WĘZŁY TRĄCE MASZYN SKRAWAJĄCYCH NA PODSTAWIE WŁAŚCIWOŚCI

W pracy przedstawiono wpływ twardości poliuretanu MPC na właściwości tribologiczne, określany poprzez wartość średnią i chwilową współczynnika tarcia i temperatury pary trącej. Do testów użyto poliuretanu o twardościach: 750 Sh A, 800 Sh A, 850 Sh A, 900 Sh A. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem testera Amslera.

 

 

Plik artykułu:

2014-12-16-Tribo-12v43n5_p065-074.pdf

Publikacja:

5/2012

Strony:

065 - 074
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.