TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Stanisław GUZOWSKI
MECHANIZM ZUŻYCIA FRETTINGOWEGO W POŁĄCZENIU WCISKOWYM

W artykule na podstawie wyników badań, prowadzonych na modelu połączenia wciskowego, zaproponowano mechanizm rozwoju zużycia frettingowego w tym połączeniu. Podkreślono, że procesem inicjującym rozwój zużycia są zjawiska adhezji.

Plik artykułu:

2015-08-10-Tribo-12v43n5_p039-046.pdf

Publikacja:

5/2012

Strony:

039 - 046
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.