TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Krzysztof WIERZCHOLSKI, Andrzej MISZCZAK
SIECI LOGICZNE PRZESTRZENI WEKTOROWYCH DLA INTELIGENTNYCH OPTYMALNYCH WARTOŚCI PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH

Rozpatrywane w niniejszej pracy badania naukowe opisują topologiczną analizę najprostszych sieci logicznych dla konstruowania przestrzeni wektorowych o składowych opisujących inteligentne optymalne wartości parametrów eksploatacyjnych takich jak ciśnienie, temperatura, siły tarcia, składowe prędkości cieczy smarującej i inne, które są rozwiązaniami opisanych równań różniczkowych cząstkowych. Przedstawiony system wiodący od założeń do rozwiązań, pozwoli na ukonstytuowanie się najkorzystniejszego procesu sterowania poszukiwanymi parametrami eksploatacyjnymi przy wykorzystaniu optymalnych sieci logicznych w trakcie projektowania łożysk ślizgowych. Omawiane systemy topologiczne wiodą do tworzenia optymalnych algorytmów obliczeń numerycznych wartości ciśnienia hydrodynamicznego i siły nośnej łożysk ślizgowych dla różnych kształtów geometrycznych czopów i panewek w rozpatrywanych łożyskach ślizgowych. Przedstawione rezultaty badawcze umożliwiają badanie i optymalizowanie sztywności hydrodynamicznej oraz parametrów dynamicznych łożysk ślizgowych w trakcie projektowania. Uzyskane quasi-logiczne rozwiązanie problemu hydrodynamicznego opisanego układem równań różniczkowych w obszarach cieczy i ciała stałego wpływa na ich dokładność w porównaniu z dotychczas stosowanymi rozwiązaniami.  W przypadku trafnie dobranych warunków brzegowych dla rozwiązywanych układów równań oraz prawidłowo zbudowanych stanowisk badawczych a także dokładnych odczytów w mikroskopach sił atomowych i innej wykorzystywanej aparatury i sprzętu dochodzimy do coraz lepszego korygowania różnic pomiędzy wynikami analityczno-numerycznymi i wynikami uzyskanymi na drodze eksperymentu. Niniejsza praca przedstawia pewne wdrożenie analizy sieciowej w logiczno-topologicznej postaci komponentu sztucznej inteligencji zastosowanego do określenia optymalnego systemu projektowania dotyczącego parametrów eksploatacyjnych łożysk takich jak nośność, siły tarcia, współczynnik tarcia, zużycie łożyska.

 

 

Plik artykułu:

2014-12-15-Tribo-12v44n6_p169-176.pdf

Publikacja:

6/2012

Strony:

169 - 176
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.