TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Elżbieta SIWIEC, Ewa PAWELEC
OCENA ODDZIAŁYWAŃ POMIĘDZY EKOLOGICZNYM DODATKIEM SMARNYM I DODATKAMI PRZECIWUTLENIAJĄCYMI W SYNTETYCZNEJ BAZIE OLEJOWEJ

Przedstawiono wyniki badań właściwości smarnych i termooksydacyjnych dwu i trójskładnikowych kompozycji smarowych na bazie syntetycznego oleju estrowego, uzupełnionych dodatkami: o charakterze smarnym (PE) oraz przeciwutleniającym (naturalne tokoferole i komercyjny dodatek RC 9308). Oceny dokonano na podstawie granicznego obciążenia zużycia, jako miary właściwości przeciwzużyciowych i czasu oksydacji, jako miary stabilności oksydacyjnej. Stwierdzono, że pomiędzy badanymi dodatkami zachodzą oddziaływania zmieniające określone właściwości kompozycji smarowej. Pomiędzy dodatkiem smarnym (PE) i dodatkami przeciwutleniającymi występuje antagonizm działania przeciwzużyciowego (spadek wartości Goz) i synergizm niecałkowity działania przeciwutleniającego (wzrost czasu utleniania).

 

 

 

 

 

 

 

Plik artykułu:

2015-08-10-Tribologia_6-2012.pdf

Publikacja:

6/2012

Strony:

161 - 168
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.