TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Paweł PIEC
DIAGNOSTYKA INTENSYWNOŚCI ZUŻYCIA OLEJU SILNIKOWEGO W CZASIE EKSPLOATACJI

Praca zawiera wyniki badań właściwości eksploatacyjnych oleju silnikowego w kontekście jego diagnostyki. Badania diagnostyczne obejmują:  lepkość kinematyczną oleju silnikowego, współczynnika tarcia i odniesienie otrzymanych wartości do zmian absorbancji w spektometrii w podczerwieni IR. Próbki oleju do badań były pobierane z silnika spalinowego podczas jego eksploatacji.

 

Plik artykułu:

2014-12-15-Tribo-12v44n6_p139-146.pdf

Publikacja:

6/2012

Strony:

139 - 146
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.