TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Ewa PAWELEC, Elżbieta SIWIEC
WPŁYW DODATKÓW SMARNYCH NA WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE

W pracy przedstawiono wyniki badania wpływu dodatków smarnych na właściwości reologiczne smarów. Badaniom poddano smar mineralny i syntetyczny zawierający zróżnicowaną ilość dodatków: PTFE, talku i estrów kwasów tłuszczowych. Przeanalizowano przebieg krzywych płynięcia w warunkach izotermicznych i stwierdzono, że dla smarów mineralnych zależy on w głównej mierze od ilości zastosowanego dodatku, natomiast dla smarów syntetycznych od rodzaju dodatku. Oceniono zdolność smarów do odbudowy struktury stosując pomiar pola powierzchni histerezy. Stwierdzono, że tylko dodatek estrów kwasów tłuszczowych nie zmienia zdolności badanych smarów do odbudowy struktury w porównaniu ze smarami bez dodatków.

 

Plik artykułu:

2014-12-15-Tribo-12v44n6_p129-138.pdf

Publikacja:

6/2012

Strony:

129 - 138
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.