TRIBOLOGIA - Dwumiesięcznik naukowo-techniczny
Czasopismo

ARTYKUŁ:

Piotr Kostencki, Piotr Borowiak, Rafał Nowowiejski
STATYCZNY I DYNAMICZNY NACISK WYWIERANY PRZEZ GLEBĘ PYLASTĄ NA POWIERZCHNIĘ ROBOCZĄ LEMIESZA PŁUŻNEGO

Podczas  orki pyłu ilastego  zmierzono, przy dwóch prędkościach uprawy - 0,355 i 1,955 m·s-1, wartość nacisku wywieranego przez glebę w czterech miejscach powierzchni roboczej lemiesza płużnego.Pozwoliło to, w oparciu o znaną zależność Goriaczkina, na określenie udziału w zmierzonym nacisku jego składowych, tj. wartości nacisku statycznego i dynamicznego. Przy eksploatacyjnej prędkości pracy pługa (1,955 m·s-1), największa wartość nacisku gleby i jego składowych występowała w miejscu pomiarowym położonym na części dziobowej lemiesza. W miejscu tym względny udział nacisku dynamicznego i statycznego w odniesieniu do nacisku całkowitego gleby wynosił odpowiednio 34 i 66 %. W pozostałych miejscach pomiaru, zlokalizowanych na części trapezowej lemiesza, udział nacisku dynamicznego był mniejszy i wynosił do 24 %, przy jego wartości bezwzględnej wielokrotnie mniejszej niż w miejscu pomiarowym położonym na części dziobowej lemiesza.

 

Plik artykułu:

2014-12-15-Tribo-12v44n6_p061-074.pdf

Publikacja:

6/2012

Strony:

061 - 074
Roczniki do 2012 roku.

.:| Designed by Arkadiusz Rzucidło |:.